Maszyny Budowlane

GEOLOGIA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA BYDGOSZCZ

Firma BAGEO s.c. oferuje profesjonalne usługi w zakresie geologii i geotechniki.

Kompleksowo i skutecznie rozwiązujemy zagadnienia związane ze warunkami panującymi w podłożu, określając warunki gruntowo - wodne, ich wpływ i wykorzystanie pod przyszłą inwestycję. Dzięki wysokim kwalifikacją kadry gwarantujemy jakość usług na najwyższym poziomie zarówno w pracach terenowych jak i dokumentacyjnych.

Wchodzimy w teren na etapie projektowania oraz podczas realizacji inwestycji.

  • Etap Projektowania Inwestycji - Ustalamy przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa wykonując:

 

  • opinie geotechniczne,
  • dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie.

 

  • Etap Realizacji Inwestycji - Geotechniczna obsługa budowy - Sprawdzamy poprawność wykonanych badań geotechnicznych do projektu oraz wykonujemy bieżącą kontrolę wykonywanych robót ziemnych.

 

Nasze realizacje

Prace geologiczne dla wielu projektów liniowych, m. in.: DW Paszkowianka, woj. Mazowieckie odcinek o dł. 15 km


Prace geologiczne dla projektów budowy farm wiatrowych, m.in.: Miejska Górka - łącznie 45 elektrowni wiatrowych, Mława - łącznie 21 elektrowni wiatrowych


Prace geologiczne dla obiektów kubaturowych, m.in.: Projekt rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych na terenie Centrum Onkologii w Bydgoszczy


Prace geologiczne dla obiektów energetyki, m.in.: Projekt modernizacji stacji GPZ Lubraniec wraz z napowietrzną linią energetyczną 110 kV


Geotechniczna obsługa budowy:

  • - Budowa Estakady tramwojowej w kierunku osiedla Fordon w Bydgoszczy.
  • - Budowa Sieci magistrali DN 500 na osiedlu Glinki w Bydgoszczy.